ἀπειλημμένων

ἀπειλημμένων
ἀπολαμβάνω
take
perf part mp fem gen pl
ἀπολαμβάνω
take
perf part mp masc/neut gen pl

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”